„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Produkcja i usługi w zakresie obróbki metali i drewna” Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w zakresie obróbki metali i drewna poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz samo zatrudnienie współfinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji ranach rozwoju kierowanego przez społeczność”
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Stowarzyszenie Kraina św. Anny